3.  att Forshaga kommun gör sitt yttersta för att stödja den största och idag den enda, symbolen som binder samman en blomstrande dåtid med en stark känsla av framtidstro i det gamla brukssamhället,

Forshaga kommun satsar på att locka fler personer att flytta hit, att vi blir en växande kommun. I kommunen finns två större tätorter, där Deje tillhör den halva av Sveriges bruksorter där fabriken och sågen försvann bland krossade tegelstenar, glas, graffitti och sly. Affärerna försvann, kvar finns vårt ICA, frisersalongen, fotvården, Uffes Blås instrument och verkstad… 

I sista stund, då för drygt tjugo år sedan, lyckades en grupp Dejebor -”Bôntes fôlk”- rädda den gamla byggnaden. Fortums planer att riva den i samband med att en ny kraftstation byggdes stoppades. Istället flyttade föreningen Ulleruds Teateraktörer in på området och genom bra samarbete mellan bolaget och föreningen kunde verksamheten utvecklas till den kulturtillgång den är idag. 

Den energi och kärlek som så många har upplevt genom åren får inte bli ännu ett sorgligt minne av något stort som försvann. Forshaga kommun ska växa, då får inte samhällets stolthet krympa. Gamla Kraftstationen är den största attraktionen i kommunen, hit lockas till och mer fler människor är till laxfisket nedströms. 

Läs mer om Gamla Kraftstationens historia på deras hemsida