4.  att båda parter bidrar till och gör sitt yttersta för att underlätta och säkerställa kulturverksamheten i Gamla Kraftstationen hösten 2022 och framåt,

Ett samarbetsavtal bör utgå från alla intressenternas vilja att bevara och utveckla verksamheten på Gamla kraftstationen. Ett sådant avtal borde underlätta samarbete och skapa möjligheter att snabbt lösa gemensamma frågor. En förutsättning för framtida utveckling är långsiktighet.