Kom överens nu!

1.     … att Forshaga kommun och Fortum snarast tecknar avtal som säkerställer kulturverksamheten i Gamla Kraftstationen

Personalen på Gamla Kraftstationen blev utlovade ett förslag på avtal efter midsommar, men är fortfarande ovetande när är inne i avtalets sista månad, -augusti. Under våren har en hel rad av krav på åtgärder fixats efter krav från förhandlingsparterna, -kommunen och Fortum. För en utomstående handlar det om åtgärder som lätt skulle kunna fixats i samförstånd om det funnits en vilja att samarbeta och samtala!

Vi hade väl aldrig trott att Forshaga kommun och Fortum skulle få så svårt att få till en överenskommelse som har så stor betydelse för dem båda. Eller saknas viljan hos någon av dem? Mystiken tätnar ju fler av krav som når offentligheten.

Allra hårdast drabbas naturligtvis personalen och alla frivilliga som satsar så mycket för att Gamla Kraftstationen ska vara en oas för alla och envar! Så vi ber, lämna revirtänk och maktkamp utanför detta, låt oss alla, med samma mål framför ögonen, hjälpas åt att reda ut denna för Fortum och kommunen pinsamma situation!