7. att Fortum visar riktig omtanke, peta inte i verksamhetens innehåll!  Er omtanke om oss, -"Nolltolerans mot alkohol" är falsk

Fortum, fortum… helt plötsligt är ni så rättsrådiga… Det här är ingen huliganpub där folk pimplar öl och pissar i buskarna… Dessutom är det inte ni som bedriver verksamheten. Det är hyresgästen som är ansvarig för innehållet i verksamheten. Kommunen hyr, verksamheten betalar…. Kommunen har gett serveringstillstånd utifrån de regler som finns.

 

Nä, kravet på nolltolerans visar bara på avoghet från Fortums sida. Deras ”nolltolerans” när det gäller Gamla Kraftstationen visar allt annat än empati och social ansvar. Det är tvärtom! Genom att sätta sig på sina höga hästar blir deras blick så grumlig att de inte ser den verksamhet som betyder så mycket för så många. Vi besökare köper inte er falska omtanke om oss! Istället välkomnar vi er in i verkligheten, bli en del av gemenskapen. Kliv av era höga hästar och bli en medspelare istället för en motståndare. Därför lägger vi till ett nytt krav: Visa riktig omtanke, peta inte i verksamhetens innehåll!