top of page

6. Att åtgärder som kan behöva vidtas görs snabbt och i samverkan med de som leder verksamheten vid Gamla Kraftstationen

Hur svårt kan det vara att sätta sig vid ett och samma bord, att med gemensamma krafter, komma överens om att Gamla Kraftstationens verksamhet tillhör framtiden just för att den vilar på vår gemensamma historia: Ägarna/arbetsgivaren/leverantören Fortum, kommunens politiker och tjänstemän samt inte minst ortsborna och alla besökarna som lockas hit.

Låt oss se framåt, problem är till för att lösas. Ofta bli det bäst om man pratar och tar hjälp av varandra. Vi, vännerna till Gamla Kraftstationen, vi som kommer från grannskapet och vi som har rest långt bortifrån, - vi önskar att Fortum och Forshaga kommun skulle använda sin energi på ett bättre sätt!

bottom of page