5. att Fortum och kommunen tar hänsyn till de svårigheter som uppstått under den tid ett nytt avtal ej undertecknats,

Forshaga kommun och Fortum måste båda ta ansvar för att de inte lyckats komma överens. Det ansvaret innebär att man lär sig av sina misstag, och tar konsekvenserna av det.

Att bedriva Gamla Kraftstationens verksamhet kräver framförhållning. Artister, konstnärer och aktiviteter ska bokas i god tid, dessförinnan ska ekonomin säkerställas genom bland annat bidragsansökningar. Osäkerheten kring avtalet har redan nu orsakat problem i och med att ansökningstiden för vissa bidrag har passerat.  Därför, även om ett avtal blir klart i tid, behöver verksamheten på kraftstationen extra stöd för att kunna planera inför en ny säsong.