I ett öppet brev till Fortums ledning i Sverige + Finland och till Forshaga kommun, har vi -Forshaga- och Dejeborna Angelica och Anneli- försökt föra fram vår rädsla och oro för Gamla Kraftrstationens framtid. Vi ser hur påfrestande situationen har varit för de som drivit verksamheten under hård press hela säsongen 2022. Vi vill visa att vi stödjer dem och att vi är många som gör det.  Är du en av dem? Visa ditt stöd! 

 Forshaga kommun och Fortum misslyckades med att teckna avtal, som föreningen kunde godkänna, innan tidsfristen gick ut 31 oktober. Fortum har låst lokalen och lämnar över avgörandet till Forshaga kommun. Vad händer? Vi kulturinspirerade besökare och ortsbor, hemvändare, turister... kräver fortfarande:
 

 1. att Forshaga kommun och Fortum snarast tecknar ett realistiskt avtal som säkerställer kulturverksamheten i Gamla Kraftstationen,
   

 2. att Fortum inser värdet av att bevara sitt eget kulturarv/varumärke genom att ta tillvara verksamhetens goodwill och de utvecklingsmöjligheter som kännetecknar Gamla Kraftstationen,
   

 3. att Forshaga kommun gör sitt yttersta för att stödja den största och idag den enda, symbolen som binder samman en blomstrande dåtid med en stark känsla av framtidstro i det gamla brukssamhället,
   

 4. att båda parter bidrar till och gör sitt yttersta för att underlätta och säkerställa kulturverksamheten i Gamla Kraftstationen hösten 2022 och framåt,
   

 5. att Fortum och kommunen tar hänsyn till de svårigheter som uppstått under den tid ett nytt avtal ej undertecknats
   

 6. Att åtgärder som kan behöva vidtas görs snabbt och i samverkan med de som leder verksamheten vid Gamla Kraftstationen.

KRISEN ETT FAKTUM:
Vad gör kommunen?