I ett öppet brev till Fortums ledning i Sverige + Finland och till Forshaga kommun, har vi -Forshaga- och Dejeborna Angelica och Anneli- försökt föra fram vår rädsla och oro för Gamla Kraftrstationens framtid. Vi vill visa att vi delar den oron med många. Är du en av dem? Visa ditt stöd här! Ny info: Fortum vill påverka innehållet (Läs här)

Forshaga kommun och Fortum:
KOM ÖVERENS NU!

Det är bråttom för Forshaga kommun och Fortum att teckna avtal om Gamla Kraftstationen i Deje. 

Ett stort ansvar vilar på förhandlingsparterna. Vi kulturinspirerade besökare och ortsbor, hemvändare, turister... kräver:
 

 1. att Forshaga kommun och Fortum snarast tecknar avtal som säkerställer kulturverksamheten i Gamla Kraftstationen,
   

 2. att Fortum inser värdet av att bevara sitt eget kulturarv/varumärke genom att ta tillvara verksamhetens goodwill och de utvecklingsmöjligheter som kännetecknar Gamla Kraftstationen,
   

 3. att Forshaga kommun gör sitt yttersta för att stödja den största och idag den enda, symbolen som binder samman en blomstrande dåtid med en stark känsla av framtidstro i det gamla brukssamhället,
   

 4. att båda parter bidrar till och gör sitt yttersta för att underlätta och säkerställa kulturverksamheten i Gamla Kraftstationen hösten 2022 och framåt,
   

 5. att Fortum och kommunen tar hänsyn till de svårigheter som uppstått under den tid ett nytt avtal ej undertecknats
   

 6. Att åtgärder som kan behöva vidtas görs snabbt och i samverkan med de som leder verksamheten vid Gamla Kraftstationen.

 7. att Fortum visar riktig omtanke, peta inte i verksamhetens innehåll!  Er omtanke om oss, -"Nolltolerans mot alkohol" är falsk