top of page
I ett öppet brev till Fortums ledning i Sverige + Finland och till Forshaga kommun, har tusen personer vsat sitt stöd för Gamla Kraftrstationens verksamhet idag, imorgon och i framtiden. Ett nytt avtal kom till stånd i elfte timmen, som räcker en bit på vägen. För att trygga framtiden behöver kulturens röster höras! Visa ditt stöd -Idag och imorgon.

AVTAL UNDERSKRIVET:
Sämre villkor, ett-årigt stöd från kommunen föreslås

Ett avtal är tecknat mellan Fortum och Forshaga kommun, som föreningen som driver Gamla Kraftstationen med tveksamhet har godkänt.  Avtalet innebär mycket sämre villkor än tidigare. Försämringarna handlar framförallt om en mångdubbelt högre hyreskostnad. Hyran innebär dessutom kallhyra, vilket innebär att hyresgästen betalar för elkostnaderna... Det hade inte emellertid inte behövt vara alarmerande, -om inte Fortum bestämt sig för att avveckla den nuvarande möjligheten att värma de gamla byggnaderna med spillvärme från den nyrenoverade, elproducerande kraftstationen intill. Och elkostnaderna idag, imorgon, -de vet vi ju inte vad de hamnar på. 

Kommunen föreslår ett stöd på 500 000 kr för 2023. Det borde finnas fler som inser vikten av att bevara och utveckla Gamla Kraftstationen. Framförallt krävs att fler inser kulturens betydelse för framtiden. Gamla Kraftstationens verksamhet behöver långsiktiga finansiella lösningar. Det påskrivna avtalet säkrar visserligen kostnadsläget 15 år framåt, men inte hur verksamheten ska finansieras under samma period.  Vi kulturinspirerade besökare och ortsbor, hemvändare, turister... vill fortfarande se att Fortum, nationella och regionala aktörer och finansiärer visar sitt intresse genom att samarbeta och bidra ekonomiskt till att utveckla "kulturmagneten" i Deje. Idag, imorgon och flera år framåt.

 

Läs mer:

GamlaKraftstationens inlägg på Facebook

Nyhet Forshaga kommun

bottom of page